Mladí lékárnici varují, nedostatek financí způsobí omezení lékárenské péče!

Mladí lékárníci důrazně upozorňují na nesystémovost a nebezpečí plynoucí z nové úhradové vyhlášky pro rok 2018. Tato opět nepočítá s dostatečným ohodnocením lékárenské péče poskytované v lékárnách. Touto nebezpečnou činností jsou ohroženy především lékárny na maloměstech a venkově, a tím je ohrožena základní dostupnost lékárenské péče pro pacienty, kteří si pro léky nemohou zajet do větších měst.

Pokračovat ve čtení „Mladí lékárnici varují, nedostatek financí způsobí omezení lékárenské péče!“

Mladí lékárníci si pochvalují EbP

Již několik mladých lékárníků pravidelně používá web Evidence based pharmacy (EbP). Někteří z nich nadšeně posílají i několik záznamů denně!
Registrace na web, zaměřený na sběr dat vypovídajících o přínosu a nezastupitelnosti lékárníka, ani posílání záznamů o provedených intervencích (duplicity, generické substituce, náhrada, záměna, interakce, kontraindikace, preskripční chyby) nezabere ani minutu a provádí se pomocí formuláře, jehož vyplnění je více než intuitivní.
Uživatelé webu si pochvalují, že mají doklad o tom, co byli schopni ušetřit pacientovi a pojišťovně, vše je navíc přehledně seřazené do tabulky podle data zápisu. A nejen to – mohou se i inspirovat, co a jak řeší jejich kolegové z jiných lékáren.
Důkaz o tom, že lékárníci mají velký potenciál uspořit systému zdravotnictví byl podán hned po 2,5 měsících v první uzávěrce prostřednictvím portálu Apatykář.info.
Aby byla sebraná data co nejreprezentativnější, potřebujeme více kolegů, kteří budou ochotni data posílat. Projekt není nijak časově omezen, zaregistrovat se a začít sdílet své záznamy můžete kdykoli. Uvítáme všechny aktivní lékárníky!
Projekt EbP bude v posterové prezentaci představen na FIP Centennial Congress (3.-8. října 2012, Amsterdam). O projekt byl zájem i ze slovenské strany.