Mladí lékárníci si pochvalují EbP

Již několik mladých lékárníků pravidelně používá web Evidence based pharmacy (EbP). Někteří z nich nadšeně posílají i několik záznamů denně!
Registrace na web, zaměřený na sběr dat vypovídajících o přínosu a nezastupitelnosti lékárníka, ani posílání záznamů o provedených intervencích (duplicity, generické substituce, náhrada, záměna, interakce, kontraindikace, preskripční chyby) nezabere ani minutu a provádí se pomocí formuláře, jehož vyplnění je více než intuitivní.
Uživatelé webu si pochvalují, že mají doklad o tom, co byli schopni ušetřit pacientovi a pojišťovně, vše je navíc přehledně seřazené do tabulky podle data zápisu. A nejen to – mohou se i inspirovat, co a jak řeší jejich kolegové z jiných lékáren.
Důkaz o tom, že lékárníci mají velký potenciál uspořit systému zdravotnictví byl podán hned po 2,5 měsících v první uzávěrce prostřednictvím portálu Apatykář.info.
Aby byla sebraná data co nejreprezentativnější, potřebujeme více kolegů, kteří budou ochotni data posílat. Projekt není nijak časově omezen, zaregistrovat se a začít sdílet své záznamy můžete kdykoli. Uvítáme všechny aktivní lékárníky!
Projekt EbP bude v posterové prezentaci představen na FIP Centennial Congress (3.-8. října 2012, Amsterdam). O projekt byl zájem i ze slovenské strany.