Lékárníci-překupníci

Poslední dobou se celkem často v médiích objevují případy lékárnic a lékárníků (I,II,III,IV,V) u kterých byly odhaleny nehorázně veliké prodeje LP obsahujících pseudoefedrin.

Dopadení často argumentují tím, že nevěděli, na co byly dané LP použity atp. Myslíte, že může lékárník vykonávat správně své povolání s takovými (ne)znalostmi? Má se komora důsledně postarat o vyloučení svých členů s podobným jednáním? Diskutujte ve vlákně: Lékárníci a společnost > Zneužívání léků > Lékárník-překupník.

Dopis o pseudoefedrinu ministerstvu

Na začátku prosince 2010 jsme spustili akci namířenou proti zneužívání pseudoefedrinu k výrobě drog. Její počáteční fáze (sběr argumentů pro převod LP obsahujících pseudoefedrin z kategorie Výdej bez lékařského předpisu s omezením do kategorie LP vázaných na lékařský předpis) vyvrcholila sepsáním dopisu adresovaného dne 14. března 2011 ministrovi zdravotnictví doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc.

Plné znění dopisu naleznete zde.

Odpověď ministerstva ze dne 29. března 2011 od ředitele odboru farmacie Mgr. Filipa Vrubela si můžete přelousknout zde.

Z dopisu je zřejmé, že vůle k takové změně není a současný stav v podstatě MZ vyhovuje a vidí ho jako dobré řešení. Lékárníci vydávající LP obsahující pseudoefedrin jsou prezentováni jako ti, kteří se snaží vyjít vstříc skutečně nemocným pacientům (= náš argument o terapeutické zaměnitelnosti těchto preparátů asi nebyl pochopen). Jsou mezi ně počítáni i lékárníci-překupníci pseudoefedrinu, kteří jsou těžko postižitelní zákonem, SÚKLem i ČLnK?

Jako dobré řešení současné situace vidíme dva přístupy:

  • nemít tyto preparáty v sortimentu lékárny nebo
  • naplnit striktně slova Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, § 83, odstavce 4 a vychovat si tak své problémové klienty.

Vyjádření občanského sdružení Mladí lékárníci k výdeji LP s obsahem pseudoefedrinu

Jako Mladí lékárníci zásadně odmítáme výdej léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu skupinám obyvatel, kteří jej zneužívají k nelegálním činnostem.  Takové jednání není v souladu s Etickým kodexem ČLnK a značně poškozuje profesi lékárníka. Vědomé nedodržování Etického kodexu by mělo být sankcionováno a to se také budeme snažit prosadit.

za mL, o.  s.

Mgr. Veronika Šumpichová a PharmDr. Drahomíra Kubíková

Akce mL proti pseudoefedrinu pokračuje

Sběr argumentů, proč by přípravky obsahující pseudoefedrin měly být v lékárnách dostupné pouze na lékařský předpis, pokračuje v diskuzním fóru mL.

Děkujeme všem, kdo již přispěli a prosíme všechny, kteří ještě mají k tématu co napsat, aby navštívili vlákno: ‚Lékárníci a společnost > Pseudoefedrin > Akce ML proti zneužívání pseudoefedrinu‘ a zanechali tam svůj příspěvek.

mL

Akce ML proti zneužívání pseudoefedrinu

Mladí lékárníci chtějí aktivně ukázat, že nesouhlasí se zneužíváním léčivých přípravků k výrobě drog. Pokud máte stejný názor a chcete nás podpořit, přispějte zde (odkaz byl odpojen dne 16. 1. 2011 – přispět můžete v diskuzi mL: Lékárníci a společnost > Pseudoefedrin > Akce ML proti zneužívání pseudoefedrinu).

Velmi dobrý obrázek o problematice zneužívání pseudoefedrinu si můžete udělat přečtením tohoto dokumentu.