mL připomínkovali návrh OOP 05-22 o úhradách IPLP

Spolek Mladí lékárníci v březnu připomínkoval návrh Opatření obecné povahy 05-22 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady magistraliter přípravků jinde nezařazených. Oceňujeme, že i naši připomínku vzal SÚKL v úvahu. Aktuálně platné OOP naleznete na stránkách ústavu.

Naše připomínka:
Nesouhlasíme se zavedením nové výjimky pro IPLP bez účinné látky, tzn. IPLP, jejichž obsahem jsou pouze pomocné látky, nelze vykazovat k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Použití čistých masťových základů k promazávání a zvláčnění pokožky vede ke zklidnění a udržení klidového stavu např. exematické pokožky. U atopiků je promazávání pokožky zcela nezbytné. Omezení používání, které by bylo jistě následkem této výjimky, povede k progresi onemocnění a naopak ke zvýšením nákladů na léčbu následných komplikací.
Přijetí výjimky by rovněž mohlo mít za následek to, že místo čistého masťového/krémového základu lékaři předepíší do základu léčivou látku v minimálním množstvím pro dosažení úhrady, což v důsledku toho navýší cenu IPLP a k tomu místo taxy laborum dispenzace bude použita dražší taxa laborum.