mL na studentských pracovních veletrzích

Stejně jako v minulých letech jsme se rádi zúčastnili studentských pracovních veletrhů, na kterých jsme prezentovali náš spolek a jeho plány v blízké budoucnosti. Ve čtvrtek 18. 4. se hradeckého VBAF zúčastnil David Suchánek a v úterý 23. 4. se brněnského JobFairu zúčastnila Pavlína Martínková.

Desítky studentů jsme seznámili s historií spolku, nedávnými akcemi a především jsme jim představili naši Vizi mladého lékárníka 2030 a vyzvali je k aktivnímu zapojení se a zvýšení zájmu o obor.