mL připomínkují návrh změny zákona

Spolek Mladí lékárníci zasílá připomínku k návrhu změny zákona o zdravotních službách, který je aktuálně ve vnějším připomínkovém řízení. V §5 odst. 2, písm. i) byla vyčleněna klinickofarmaceutická péče do zvláštního písmene a v poslední části byla vyškrtnuta věta „a posuzování a kontrola účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků a postupů s tím spojených“ z lékárenské péče.

Tuto změnu vnímáme jako možný velký problém do budoucna, který bude mít dopad na tisíce lékárníků, nejen těch mladých, neboť dochází k přímému zásahu do jejich kompetencí. Takové posuzování a kontrola užívání léčivých přípravků patří ke každodenní praxi veřejných i nemocničních lékárníků nejen při výdeji a se zpřístupněním lékového záznamu pacienta se stává ještě účinnější. Už v roce 2012 tento přínos nastínil zakládající člen spolku mL Josef Vaníček v projektu Evidence based pharmacy (https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Informace-pro-verejnost/Projekt-EbP—vanocni-hodnoceni.aspx, https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Informace-pro-verejnost/Lekarnici-mohou-prinest-miliony-uspor.aspx) a s podobnými záchyty duplicit a interakcí se lékárníci setkávají denně.

Samotní kliničtí farmaceuté ve své výroční zprávě uvádějí, že ,,plný obsah klinickofarmaceutické péče není a nemůže být definován jednou větou v zákoně, její plný obsah je dán činnostmi, které jsou dány nižšími právními normami, vzdělávacím programem oboru a doporučeními odborných společností oboru” (https://www.coskf.cz/spolecnost/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-coskf-2011).

Proto navrhujeme současné znění tohoto písmene zachovat.

Materiály ke změně najdete zde.