Antibiotický týden v prostředí lékáren

Mladí lékárníci podporují Antibiotický týden v prostředí lékáren.

Koná se v lékárnách od 22. do 26. listopadu 2010.
Prosím, přihlaste se nejlépe nyní, aby Vám včas přišly do lékárny edukační materiály (plakát a letáky). Přihlašování na stránkách Komory.
Pokud máte zájem se o něm dovědět víc a zapojit se, pokračujte tímto odkazem. Pokliknutí na logo se dostanete na stránky se všemi potřebnými informacemi. Zde jsou informace pro veřejnost.

Co to pro vás znamená, když se přihlásíte?
Dostanete do lékárny plakát a letáky pro pacienty (příští týden). De facto budete dělat to, co obvykle – radit pacientům, jak brát ATB, vysvětlovat, že ATB nejsou volně prodejné a ani nejsou na chřipku, atd;-). Bude fajn, když se do toho zapojí co nejvíc lékáren, ať pacienti vidí že lékárníkům nejde jenom o peníze;-).

Jistě nebude od věci udělat si menší osobní generálku vědomostí prostudováním nějakého vhodného materiálu. Zároveň na stránkách Komory jsou pro vás připravené doporučené postupy (užívání ATB, …) a dispenzační minima.
Nezapomeňte, že vše podstatné pro správné užívání antibiotik je uvedeno v SPC daných přípravků (ATC skupiny J01 a D06). Zapařte si AISLP!

A poslední věc – ostatní Mladí lékárníci budou kampaň propagovat v regionálních novinách – článek je hotov, stačí poslat do redakcí. Pokud byste nám chtěli pomoct a zapojit se, napište sem, prosím.

Nepromarněte tuto skvělou příležitost, jak ukázat veřejnosti prospěšnost a připravenost lékárníků.

Díky, že vám to není jedno:-)

Rosteme…

Pokud nám chcete pomoci, můžete nám poslat svoje nápady a postřehy na jejich zlepšení. Co by měli podle vás Mladí lékárníci řešit? Co byste se chtěli dozvědět na těchto stránkách? Svoje nápady pište na jeden z kontaktů nebo na zeď skupiny Mladí lékárníci na Facebooku.

Ideje skupiny Mladí lékárníci

Ideje skupiny Mladí lékárníci
vize:  Zapojit (mladé) lékárníky do dění v oboru
 • aktivně se zapojit do diskuzí k aktuálním tématům
 • spoluutvářet budoucí charakter a prestiž lékárenství
cíle:
 • spojit a aktivovat všechny kolegy lékárníky nespokojené se současnou situací v platformě pro změnu (nezávisle na věku)
 • podporovat vývoj lékárenství odborným směrem
 • prosazovat větší porozumění s odbornou i laickou veřejností
 • vnímat a přijmout společenskou odpovědnost
teze:
KVALITA
Lékárna je odborné zdravotnické pracoviště, s odborným personálem, který odborně zachází s léčivy.
RADA (poradenství a monitoring)
V lékárně jsou připravována a vydávána léčiva konečnému zákazníkovi s nutností osobně vysvětlit správné užívání léku, upozornit na rizika a lékové interakce.
ODPOVĚDNOST
Povinností lékárníka je rovněž podat potřebné informace ke správnému zacházení
s léky a zabránit jejich nesprávnému užití či zneužití.

témata:
 • směřování oboru – poslední trendy zkracovaly cestu léku za cenu ztráty odborného výdeje léku – s riziky nesprávné indikace, nedostatečné informace, kontroly vedlejších účinků a rizik
 • cenotvorba – nepřehledná cenotvorba stavějící překážky porozumění mezi lékárníkem a odbornou i laickou veřejností, odpoutávající hlavní pozornost pacientů v lékárně
 • podpora odbornosti v lékárnách – lékové konzultace, výkony, příprava IPLP
 • přispět ke správnému zacházení s léčivy (compliance pacienta, správné a bezpečné užívání léčiv, racionalizace léčby, rizika spojená s užíváním léčiv)
 • zdraví obyvatel – prevence, stanovení individuálních rizik, monitoring
 • zneužívání léčivých přípravků k výrobě drog, společenská odpovědnost oboru
úkoly:
 • aktivovat mladé lékárníky a absolventy, aby se zapojili do utváření budoucnosti lékárenství
 • prosazovat smysluplnou atestační průpravu a klást důraz na kontinuální vzdělávání a odbornost pracovníků lékáren
 • prosazovat posílení kompetencí lékárníka, prosazovat zavedení nových odborných služeb v lékárnách, posílit odbornost služeb stávajících
 • prosazovat stabilizaci a srovnání cen a doplatků časově i místně
 • prosazovat cenotvorbu, která povede ke srovnání doplatků léčivých přípravků
 • s podobným složením či podobnou indikací
 • prosazovat ty návrhy, které povedou k větší kvalitě léčivých přípravků
 • i potravních doplňků, a které budou omezovat neodborný výdej léčiv
 • prosazovat ty návrhy, které povedou k dekriminalizaci stávajícího prostředí výdeje léku nezákonnou cestou
 • přijmout společenskou odpovědnost a prosazovat ty návrhy, které budou lidské společnosti prospěšné
Děkujeme všem za podporu v realizaci těchto myšlenek!