Stanovisko Mladých lékárníků k rizikům internetového prodeje léků

Mladí lékárníci varují před uzákoněním internetového prodeje léků. Apelují na zákonodárce, odborné společnosti i pacientské organizace, aby zvážili rizika s tím spojená.
Dostupnost lékárenské péče
Dnes disponujeme hustou sítí lékáren, kam se pacienti mohou přijít poradit a konzultovat svojí léčbu. Lékárny se nacházejí v blízkosti ordinací lékařů. Odliv léků z tradičních lékáren povede k jejich zániku. Ohroženy jsou zejména lékárny na malých městech. Zavedením internetového prodeje by došlo ke snížení dostupnosti akutní lékárenské péče v blízkosti pacienta. Takový dopad zcela odporuje snaze Ministerstva zdravotnictví i lékárnické obce tyto lékárny v činnosti udržet.
Rizika nesprávného použití léků
Uvolnění výdeje volně prodejných léčiv přes internet nebylo správným krokem. Nákupní pobídky na internetu nebo prostřednictvím reklamních letáků bez konzultace s lékárníkem mohou vést k nekontrolované samoléčbě, k nevhodným rizikovým kombinacím více léků a v neposlední řadě také k možnému oddálení diagnózy lékařem. V případě uvolnění zásilkového výdeje léčiv na lékařský předpis odpadá odborná kontrola preskripce lékárníkem. Vypouští se poslední článek kontroly medikace před vydáním léku pacientovi. Četné zkušenosti z praxe ukazují, že tato kontrola je nezbytná.
Chybí kontakt s pacientem
Osobní kontakt je při výdeji léčiv nenahraditelný, neboť jen tehdy je možné odpovědně vykonávat kontrolu farmakoterapie. Z okolí pacientů zmizí osoba lékárníka – univerzitně vzdělaného odborníka na léčiva, která bude nahrazena skladníkem ve skladu e-shopové výdejny.
Profesionální zdravotní péče
Jménem sdružení Mladí lékárníci se silně ohrazujeme proti výdeji léků na lékařský předpis prostřednictvím internetu, vyjadřujeme vážné obavy ze snížení dostupnosti i úrovně zdravotní péče v České republice a vyzýváme Ministerstvo zdravotnictví, zdravotnické odborné společnosti a pacientské organizace k racionálnímu posouzení prospěchu a rizik návrhů obchodních skupin.

PharmDr. Antonín Svoboda, předseda

Celé stanovisko naleznete zde.

Sněm Mladých lékárníků

Zveme vás na Sněm Mladých lékárníků – 10. října 2015, 9-16 hod., FafUK HK

Vstupné 200,-Kč, pro studenty FaF a členy Mladých lékárníků, o.s. zdarma

Účast na akci bude ohodnocena x body do systému kontinuálního vzdělávání České lékárnické komory (údaj upřesníme:-)

Na akci se můžete přihlašovat ve formuláři níže.

S případnými dotazy týkajícími se organizace se obracejte na jeden z e-mailů: toniksvoboda(at)gmail.com nebo pepa.vanicek(at)gmail.com

Akce proběhne pod záštitou děkana Farmaceutické fakulty PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph. D.
a prezidenta České Lékárnické Komory PharmDr. Lubomíra Chudoby

Jak se stát členem Mladí lékárníci, o.s.?

Mladí lékárníci, o. s. jsou občanským sdružením registrovaným dne 18. 2. 2011 Ministerstvem vnitra ČR pod identifikačním číslem 22901990. Sídlem sdružení je Holandská 10, 671 81 Znojmo, běžně používáme zkratku mL.

Stanovy sdružení jsou ke stažení zde.

Mladí lékárníci:

 • chtějí spojit všechny lékárníky nespokojené se současným stavem českého lékárenství s cílem navrátit prestiž našemu oboru.
 • chtějí podpořit odbornost lékárníků (atestační a celoživotní vzdělávání), kvalitu péče poskytované farmaceuty a společenskou odpovědnost oboru.
 • chtějí pomoci absolventům farmaceutických fakult orientaci v oboru.

Více informací o myšlenkách a cílech sdružení naleznete zde.

Pokud se Vám líbí naše ideály a cíle, budeme rádi, když nás podpoříte. To můžete udělat následujícími způsoby:

 • staňte se sami členy mL, o. s. a aktivně se zapojte do prosazení našich cílů. Žádost o členství můžete podat elektronicky prostřednictvím našich stránek (vyplňte formulář, který naleznete po přihlášení v sekci „pro členy„ po stisknutí oranžového tlačítka „žádost“).
 • podpořte naše sdružení finančním darem určeným pro základní chod našeho sdružení, správu webových stránek a přiměřenou propagaci našeho sdružení. Darovací smlouvu se můžete stáhnout zde.

Děkujeme všem za podporu v realizaci těchto myšlenek!

Nový web: magistraliter.cz

Mladí lékárníci s radostí uvítali informaci o vzniku nového webu www.magistraliter.cz. 13. září 2011 o tom informovali jeho administrátoři Mgr. MVC. Kateřina Horáčková a PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D. Cíle a záměry celého projektu si můžete přečíst v následujícím dopise. Zapojte se i vy!

XIII. Konference mladých lékárníků

XIII. Konference mladých lékárníků se uskuteční 27.–28. května 2011 v Opavě.
Tématem konference bude Pediatrie, na programu bude 17 prezentací, zahrnujících specifika léčby dětí, kožní nemoci a riziková léčiva u dětí. Garantkou akce je PharmDr. Marie Zajícová.
Všechny důležité informace (cena konference, detailní rozpis programu, způsob přihlášení a další) se dozvíte na stránkách komory.
Součástí konference bude zakládající sněm občanského sdružení Mladí lékárníci, který proběhne v pátek 27. 5. 2011 mezi 18. a 19. hodinou – organizuje PharmDr. Antonín Svoboda (předseda mL, o. s.). Zveme všechny aktivní kolegy!

Ideje skupiny Mladí lékárníci

Ideje skupiny Mladí lékárníci
vize:  Zapojit (mladé) lékárníky do dění v oboru
 • aktivně se zapojit do diskuzí k aktuálním tématům
 • spoluutvářet budoucí charakter a prestiž lékárenství
cíle:
 • spojit a aktivovat všechny kolegy lékárníky nespokojené se současnou situací v platformě pro změnu (nezávisle na věku)
 • podporovat vývoj lékárenství odborným směrem
 • prosazovat větší porozumění s odbornou i laickou veřejností
 • vnímat a přijmout společenskou odpovědnost
teze:
KVALITA
Lékárna je odborné zdravotnické pracoviště, s odborným personálem, který odborně zachází s léčivy.
RADA (poradenství a monitoring)
V lékárně jsou připravována a vydávána léčiva konečnému zákazníkovi s nutností osobně vysvětlit správné užívání léku, upozornit na rizika a lékové interakce.
ODPOVĚDNOST
Povinností lékárníka je rovněž podat potřebné informace ke správnému zacházení
s léky a zabránit jejich nesprávnému užití či zneužití.

témata:
 • směřování oboru – poslední trendy zkracovaly cestu léku za cenu ztráty odborného výdeje léku – s riziky nesprávné indikace, nedostatečné informace, kontroly vedlejších účinků a rizik
 • cenotvorba – nepřehledná cenotvorba stavějící překážky porozumění mezi lékárníkem a odbornou i laickou veřejností, odpoutávající hlavní pozornost pacientů v lékárně
 • podpora odbornosti v lékárnách – lékové konzultace, výkony, příprava IPLP
 • přispět ke správnému zacházení s léčivy (compliance pacienta, správné a bezpečné užívání léčiv, racionalizace léčby, rizika spojená s užíváním léčiv)
 • zdraví obyvatel – prevence, stanovení individuálních rizik, monitoring
 • zneužívání léčivých přípravků k výrobě drog, společenská odpovědnost oboru
úkoly:
 • aktivovat mladé lékárníky a absolventy, aby se zapojili do utváření budoucnosti lékárenství
 • prosazovat smysluplnou atestační průpravu a klást důraz na kontinuální vzdělávání a odbornost pracovníků lékáren
 • prosazovat posílení kompetencí lékárníka, prosazovat zavedení nových odborných služeb v lékárnách, posílit odbornost služeb stávajících
 • prosazovat stabilizaci a srovnání cen a doplatků časově i místně
 • prosazovat cenotvorbu, která povede ke srovnání doplatků léčivých přípravků
 • s podobným složením či podobnou indikací
 • prosazovat ty návrhy, které povedou k větší kvalitě léčivých přípravků
 • i potravních doplňků, a které budou omezovat neodborný výdej léčiv
 • prosazovat ty návrhy, které povedou k dekriminalizaci stávajícího prostředí výdeje léku nezákonnou cestou
 • přijmout společenskou odpovědnost a prosazovat ty návrhy, které budou lidské společnosti prospěšné
Děkujeme všem za podporu v realizaci těchto myšlenek!