Mladí lékárníci se dále snaží zjednodušit přístup k jednotlivým e-receptům

Již na podzim loňského roku oslovilo předsednictvo Mladých lékárníků ministra zdravotnictví s návrhem zjednodušení přístupu lékárníka k předepsaným receptům. Zadávání jednotlivých receptů představuje výraznou administrativní zátěž a zkracuje logicky čas, který by mohli lékárníci věnovat pacientům. Návrh spočíval v tom, že při identifikaci pacienta nebo načtení identifikátoru elektronického receptu by byly zobrazeny všechny další identifikátory, které byly pacientovi předepsány prostřednictvím lékového záznamu. V něm totiž budou lékárníkům dostupné informace o všech předepsaných léčivých přípravcích. Logicky by tento způsob neplatil u pacientů, kteří vysloví nesouhlas s možností nahlížet na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu, ale těch bude snad minorita. V tu dobu jsme ještě netušili, co nás bude čekat v novém roce, kdy bude možný na jednom e-receptu pouze jeden druh léčivého přípravku a také se výrazně zvýší počet identifikátorů zasílaných prostřednictvím sms. Pokračovat ve čtení “Mladí lékárníci se dále snaží zjednodušit přístup k jednotlivým e-receptům”

Mladý lékárník 2030

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

spolu s přáním pohodových vánočních svátků bychom Vám chtěli představit naše plány nejen do blížícího se nového roku. Jedná se o vytvoření vize s názvem: „Mladý lékárník 2030“. Dovolujeme si trochu se zasnít, kam by lékárenství mohlo v příštím desetiletí směřovat. Mladý lékárník by v roce 2030 měl očkovat, měl mít možnost preskripce chronicky užívané medikace kompenzovaným pacientům, měl by být nepostradatelnou součástí zdravotnického segmentu, měl by být zapojen do celé řady screeningových programů a v neposlední řadě by měl být aktivně vyhledáván pacienty pro odborné rady. Pokračovat ve čtení “Mladý lékárník 2030”

Podzimní konference mL v Hradci Králové

Oživení spolku se stalo jednou z hlavních priorit nově zvoleného předsednictva Mladých lékárníků, proto se uspořádání konference ještě v letošním roce jevilo jako jasná volba. Vybrat termín tak, aby nezasáhl do termínu jiné akce, se ukázalo jako nadlidský úkol. Tímto bychom se chtěli omluvit klinickým farmaceutům, že se naše konference kryla s 9. kongresem ČOSKF, nicméně vzhledem k podzimu nabytému jinými akcemi, opravdu nešlo vybrat jiné datum. Pokračovat ve čtení “Podzimní konference mL v Hradci Králové”

Podzimní konference Mladých lékárníků

AKTUALIZACE: Akce byla ohodnocena 18 body do CV!

Předsednictvo mL si dovoluje ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou pozvat všechny své členy, sympatizanty a studenty na podzimní konferenci, která se uskuteční 12. – 13. 10. v prostorách Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Předběžný program a základní informace naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlášení na akci ZDE do 6.10.2019

Mladí lékárníci u ministra zdravotnictví

Zástupci předsednictva mL se ve čtvrtek 18. 7. setkali s ministrem zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA a jeho náměstkem Mgr. Filipem Vrubelem. Na úvod došlo k představení nově zvolených členů. Pan ministr vyjádřil potěšení nad pestrostí nově zvoleného předsednictva, ve kterém jsou zastoupeni lékárníci z nemocniční, soukromé nebo řetězcové lékárny a firmy zabývající se magistraliter přípravou. Pokračovat ve čtení “Mladí lékárníci u ministra zdravotnictví”