Rosteme…

Pokud nám chcete pomoci, můžete nám poslat svoje nápady a postřehy na jejich zlepšení. Co by měli podle vás Mladí lékárníci řešit? Co byste se chtěli dozvědět na těchto stránkách? Svoje nápady pište na jeden z kontaktů nebo na zeď skupiny Mladí lékárníci na Facebooku.

Ideje skupiny Mladí lékárníci

Ideje skupiny Mladí lékárníci
vize:  Zapojit (mladé) lékárníky do dění v oboru
 • aktivně se zapojit do diskuzí k aktuálním tématům
 • spoluutvářet budoucí charakter a prestiž lékárenství
cíle:
 • spojit a aktivovat všechny kolegy lékárníky nespokojené se současnou situací v platformě pro změnu (nezávisle na věku)
 • podporovat vývoj lékárenství odborným směrem
 • prosazovat větší porozumění s odbornou i laickou veřejností
 • vnímat a přijmout společenskou odpovědnost
teze:
KVALITA
Lékárna je odborné zdravotnické pracoviště, s odborným personálem, který odborně zachází s léčivy.
RADA (poradenství a monitoring)
V lékárně jsou připravována a vydávána léčiva konečnému zákazníkovi s nutností osobně vysvětlit správné užívání léku, upozornit na rizika a lékové interakce.
ODPOVĚDNOST
Povinností lékárníka je rovněž podat potřebné informace ke správnému zacházení
s léky a zabránit jejich nesprávnému užití či zneužití.

témata:
 • směřování oboru – poslední trendy zkracovaly cestu léku za cenu ztráty odborného výdeje léku – s riziky nesprávné indikace, nedostatečné informace, kontroly vedlejších účinků a rizik
 • cenotvorba – nepřehledná cenotvorba stavějící překážky porozumění mezi lékárníkem a odbornou i laickou veřejností, odpoutávající hlavní pozornost pacientů v lékárně
 • podpora odbornosti v lékárnách – lékové konzultace, výkony, příprava IPLP
 • přispět ke správnému zacházení s léčivy (compliance pacienta, správné a bezpečné užívání léčiv, racionalizace léčby, rizika spojená s užíváním léčiv)
 • zdraví obyvatel – prevence, stanovení individuálních rizik, monitoring
 • zneužívání léčivých přípravků k výrobě drog, společenská odpovědnost oboru
úkoly:
 • aktivovat mladé lékárníky a absolventy, aby se zapojili do utváření budoucnosti lékárenství
 • prosazovat smysluplnou atestační průpravu a klást důraz na kontinuální vzdělávání a odbornost pracovníků lékáren
 • prosazovat posílení kompetencí lékárníka, prosazovat zavedení nových odborných služeb v lékárnách, posílit odbornost služeb stávajících
 • prosazovat stabilizaci a srovnání cen a doplatků časově i místně
 • prosazovat cenotvorbu, která povede ke srovnání doplatků léčivých přípravků
 • s podobným složením či podobnou indikací
 • prosazovat ty návrhy, které povedou k větší kvalitě léčivých přípravků
 • i potravních doplňků, a které budou omezovat neodborný výdej léčiv
 • prosazovat ty návrhy, které povedou k dekriminalizaci stávajícího prostředí výdeje léku nezákonnou cestou
 • přijmout společenskou odpovědnost a prosazovat ty návrhy, které budou lidské společnosti prospěšné
Děkujeme všem za podporu v realizaci těchto myšlenek!

www.mladilekarnici.cz

Vítejte na zcela novém webu mladilekarnici.cz, který je momentálně ve výstavbě.

Vítejte na zcela novém webu mladilekarnici.cz, který je momentálně ve výstavbě.